Xin Phép Ad Mình Tuyển NV NAM TRƯNG BÀY THỊ...

Xin Phép Ad Mình Tuyển NV NAM TRƯNG BÀY THỊ...

xin phép ad Mình tuyển NV NAM TRƯNG BÀY THỊ TRƯỜNG TẠI KHU VỰC: Tp.Sơn La

Lương:6 -8TRIỆU, Trình độ 9/12,K yêu cầu Kinh nghiệm

Để lại sđt mình tư vấn hoặc Lh: 0903819433

xin phép ad Mình tuyển NV NAM TRƯNG BÀY THỊ TRƯỜNG TẠI KHU VỰC: Tp.Sơn La

Lương:6 -8TRIỆU, Trình độ 9/12,K yêu cầu Kinh nghiệm

Để lại sđt mình tư vấn hoặc Lh: 0903819433

Ngày đăng:
2019-07-12
Job Id: 
545962
Địa điểm: