Warehouse Pharmacist

Warehouse Pharmacist

Mô tả công việc: 
Ngày cập nhật: 15/08/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

Purpose of Position

 • Handle the invoice signature
 • Handle the expired or damaged stocks
 • Hanlde the shortage or overage of stocks
 • Verify and approve return goods by visual checking (for return upon delivery only)

Responsibilities

 • Sign the invoice
 • Verify return goods status by visual checking and approve for resale (apply for return upon delivery only)
 • Assure that all expired or damaged stocks are segregated and controlled properly
 • Assure that all expired or damaged stocks and shortage or overages are documented accurately
 • Coordinate with the Inventory section on matter of notification of expired or damaged stocks and shortage or overage stocks to principals
 • Coordinate with the Warehouse Supervisor on matter of goods destruction
 • Coordinate with the Inventory Team Leader on matter of write-off/
 • Process the warehouse transfer of expired or damaged stocks in the system/
 • Support checker to check the orders
 • Support dispatcher to dispatch the orders

-------------------------------------

Mục đích của công việc

 • Kiểm soát việc ký hóa đơn
 • Kiểm soát hàng hết hạn hoặc hư hỏng
 • Kiểm soát hàng thừa hoặc thiếu
 • Kiểm tra và phê duyệt hàng trả về bằng kiểm tra cảm quan (chỉ áp dụng cho hàng trả về trong khi giao hàng)

Trách nhiệm​

 • Ký hóa đơn
 • Kiểm tra cảm quan tình trạng hàng trả về và phê duyệt cho bán (chỉ áp dụng cho hàng trả về trong khi giao hàng không có vấn đề chất lượng)
 • Đảm bảo tất cả hàng hư hỏng hoặc hết hạn được cách ly và kiểm soát chặt chẽ
 • Đảm bảo tất cả hàng hư hỏng, hết hạn và hàng thừa hoặc thiếu được chứng minh bằng chứng từ chính xác
 • Đồng hợp tác với bộ phận kiểm soát tồn kho để thông báo hàng hư hỏng, hết hạn và hàng thừa hoặc thiếu tới Hãng
 • Đồng hợp tác với Giám sát kho về việc hủy hàng
 • Đồng hợp tác với Trưởng nhóm kiểm soát tồn kho về hàng hủy
 • Thực hiện chuyển kho của hàng hết hạn, hư hỏng trong hệ thống
 • Hỗ trợ kiểm hàng
 • Hỗ trợ phát hàng

Yêu Cầu Công Việc

 • Pharmacist is a must
 • Carefully, honesty

Our benefit including:

 • 13th month salary guarantee
 • Performance bonus/ Incentive scheme applied for commercial function
 • 18 annual leaves 
 • Healthcare insurance for you and your children
 • Working time: Mon-Fri, 8AM – 5:30PM (1.5 hour break)
 • Others: follow company policy (team building, company trip, internal training,…)
 • Location: District 1 or Tan Tao Warehouse

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Zuellig Pharma Viet Nam

www.zuelligpharma.com

Zuellig Pharma is a leading company in providing logistics services for healthcare products in Asia Pacific.

Ngày đăng:
2019-08-15
Job Id: 
557042