Viện Vi Sinh Vật Và Công Nghệ Sinh Học -...

Viện Vi Sinh Vật Và Công Nghệ Sinh Học -...

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển cán bộ nghiên cứu khoa học:Yêu cầu:- Có bằng tiến sỹ về lĩnh vực khoa học sự sống (Life Science)- Từng là tác giả đầu (hoặc tác giảMore liên hệ) của bài báo ISI/Scopus- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vi sinh vật học, sinh học phân tử, miễn dịch học, sinh hóa, enzyme & proteinỨng cử viên được đảm bảo và tạo điều kiện làm việc tốt nhất trong môi trường học thuật. Vị trí công việc, lương cơ bản, thưởng và phụ cấp sẽ được thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn.Ứng cử viên quan tâm xin vui lòng liên hệ: - TS. Trịnh Thành Trung- +84 942026009- tttrung@vnu.edu.vn-

Works at Viện vi sinh vật và công nghệ sinh học
Ngày đăng:
2020-01-03
Job Id: 
558104