Việc Làm Thời Vụ Tết Tại Phú Chánh - Thủ...

Việc Làm Thời Vụ Tết Tại Phú Chánh - Thủ...

Việc làm thời vụ Tết tại Phú Chánh - Thủ Dầu Một - 8 tiếng : 290k- 4 tiếng : 145k(Lãnh lương tuần) . Liên hệ : 0335957801Việc làm thời vụ Tết tại Phú Chánh - Thủ Dầu Một - 8 tiếng : 290k- 4 tiếng : 145k(Lãnh lương tuần) . Liên hệ : 0335957801
Ngày đăng:
2019-12-16
Job Id: 
674053