Việc Làm ## Cần Đước, Cần Giuộc NV Ghi...

Việc Làm ## Cần Đước, Cần Giuộc NV Ghi...

Việc làm ## Cần Đước, Cần Giuộc

NV ghi đơn thị trường.Lương 8-15tr. Làm giờ hành chính

Ứng viên quan tâm để lại SĐT+ khu vực đang ở hoặc lh ZALO 0909847595

Việc làm ## Cần Đước, Cần Giuộc

NV ghi đơn thị trường.Lương 8-15tr. Làm giờ hành chính

Ứng viên quan tâm để lại SĐT+ khu vực đang ở hoặc lh ZALO 0909847595

Ngày đăng:
2019-09-28
Job Id: 
570527