vận hành máy

Vận hành máy

Cần gấp 2 bạn cơ điện bảo trì trung cấp hoặc sơ cấp vận hành máy đi ca 8-10hCần gấp 2 bạn cơ điện bảo trì trung cấp hoặc sơ cấp vận hành máy đi ca 8-10h
Ngày đăng:
2019-11-06
Job Id: 
601284