vận hành máy

Vận hành máy

Cty tuyển Cn Nam vận hành máy thiết bị SX ko tay nghề,cty đào tạo miễn phí ăn ở L:500>900ng/8h việc lâu dài: Lh ĐT Zalo 0945060590Cty tuyển Cn Nam vận hành máy thiết bị SX ko tay nghề,cty đào tạo miễn phí ăn ở L:500>900ng/8h việc lâu dài: Lh ĐT Zalo 0945060590
Ngày đăng:
2019-11-23
Job Id: 
633017