UBND Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội Tuyển Dụng Công Chức...

UBND Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội Tuyển Dụng Công Chức...

UBND huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:(Hỗ trợ #điều_kiện_Ngoại_Ngữ_Tin_Học: 0339015185)1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01More chỉ tiêu.

– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 02 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 06 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ 8h00 ngày 15/03/2019 đến 17h00 ngày 13/04/2019 (trừ thứ bảy và chủ nhật).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Quốc Oai.Nguồn tin: quocoai.hanoi.gov.vn*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

+2
Ngày đăng:
2019-05-25
Job Id: 
528373