TUYỂN THỜI VỤ TẾT NGÀY : ...

TUYỂN THỜI VỤ TẾT NGÀY : ...

TUYỂN THỜI VỤ TẾT

NGÀY : 290K. ( GIỜ 35 k. )- Ca 1 : 7.30h. - 11.30h - Ca 2 : 14h. - 18h - Ca 3 : 18h. - 21h

20 tuổi trở lên + CA 4 TIẾNG & CA 8 TIẾNG :+ lương : 1 .680 TUẦN.

CHÍN THỨC. : 5 : 900.000 THÁNG + PHỤ CẤP : 600 K ( cơm. )+ TRỌ XĂNG. : 400. K+CHUYÊN CẦN : 300 K

YÊU CẦU : cmnd gốc + photosLH GỌI : 0349.3333.47.( NHÂN SỰ. )- Đc : THUẬN GIAO. THUẬN AN. BD- ĐƯỜNG CAO TỐC MY PHƯỚC TÂN VẠN. - HÒA LÂN. AN PHÚ. BD

Ngày đăng:
2019-11-16
Job Id: 
608541
Địa điểm: