Tuyển Thời Vụ Nam Nữ Lv Tại Cty Namyang KCN...

Tuyển Thời Vụ Nam Nữ Lv Tại Cty Namyang KCN...

Tuyển thời vụ Nam Nữ lv tại cty Namyang KCN Đại An mở rộng, Tp.Hải Dương. LCB 3,895, làm hành chính. LH quanny.hr 0386408491 để đkTuyển thời vụ Nam Nữ lv tại cty Namyang KCN Đại An mở rộng, Tp.Hải Dương. LCB 3,895, làm hành chính. LH quanny.hr 0386408491 để đk
Ngày đăng:
2019-05-22
Job Id: 
525243