Tuyển Nữ Riêng (chấp Nhận Cả Học Sinh,sv Làm Hè)...

Tuyển Nữ Riêng (chấp Nhận Cả Học Sinh,sv Làm Hè)...

Tuyển Nữ riêng (chấp nhận cả học sinh,sv làm hè) đi làm tại kcn Quế Võ 2, Bắc Ninh;Kcn Điềm Thụy, Thái Nguyên; kcn Tử Đà, Phù Ninh, Phú ThọTN: 7-9trLh: 0964283368Tuyển Nữ riêng (chấp nhận cả học sinh,sv làm hè) đi làm tại kcn Quế Võ 2, Bắc Ninh;Kcn Điềm Thụy, Thái Nguyên; kcn Tử Đà, Phù Ninh, Phú ThọTN: 7-9trLh: 0964283368
Ngày đăng:
2019-05-16
Job Id: 
525294