Tuyển nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng

Tư nhân Thịnh phát
Mô tả công việc: 

Bán hàng tại chỗ
Không sale thị trường
Không áp doanh số
Hướng dẫn trao đổi công việc cụ thể.
Nghiêm túc khi tìm hiểu
Thích nghi môi trường nhanh
Chịu khó năng động hòa đồng ham học hỏi
Lh 0774532822

Liên hệ

Người liên hệ: 
cẩm
Điện thoại: 
0774532822
Địa chỉ Email: 
camtran2396@gmail.com
Ngày đăng:
2019-10-15
Job Id: 
576089