TUYỂN NAM NỮ NHẬN VIỆC SÁNG THỨ 2 ( 13/5),...

TUYỂN NAM NỮ NHẬN VIỆC SÁNG THỨ 2 ( 13/5),...

TUYỂN NAM NỮ NHẬN VIỆC SÁNG THỨ 2 ( 13/5), NHẬN CMND+ẢNH 3x4 TẠI CỔNG 1 CTY LÚC 15H NGÀY MAI 11/5. KHÔNG THU PHÍ, ĐI LÀM NGAY

Ngày đăng:
2019-05-16
Job Id: 
525199
Địa điểm: