Tuyển Kế Toán Tổng Hợp Tại Tuy Phước

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp Tại Tuy Phước

Mô tả công việc: 

Kế toán yêu cầu: biết làm báo cáo thuế và quyết toán thuế.

Liên hệ

Người liên hệ: 
chị Trang
Điện thoại: 
0777502369
Địa chỉ Email: 
thienvannha39@gmail.com
Ngày đăng:
2021-09-07
Job Id: 
1578853