TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ, KẾ TOÁN KHO

TUYỂN KẾ TOÁN CÔNG NỢ, KẾ TOÁN KHO

Công ty Tân VTP
Mô tả công việc: 

Công việc:
1. Kế toán công nợ:
- Theo dõi đối chiếu công nợ.
- Xuất hóa đơn VAT
- Nhập xuất dữ liệu bằng phần mềm misa.
- Theo dõi chứng từ mua hàng trong nước
- Giao dịch ngân hàng
- Làm BHXH, lương cho nhân viên
2. Kế toán kho:
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ trước khi thực hiện Nhập/Xuất kho.
- Theo dõi xuất nhập tồn kho hàng hóa.
- Kiểm tra và nhập các chứng từ, số liệu hàng hóa vào phần mềm Misa
- Phối hợp với thủ kho kiểm kê kho hàng tháng

Liên hệ

Người liên hệ: 
Từ Xuân Hoa
Điện thoại: 
0902415388
Địa chỉ Email: 
ketoan.tanvtp@gmail.com
Ngày đăng:
2021-05-05
Job Id: 
1507201