Tuyển Gấp Phụ Vặt Rau Bếp 14-22h Lương 3,5...

Tuyển Gấp Phụ Vặt Rau Bếp 14-22h Lương 3,5...

Tuyển gấp phụ vặt rau bếp 14-22h Lương 3,5 triệu bao ăn Lh 0907.363775Tuyển gấp phụ vặt rau bếp 14-22h Lương 3,5 triệu bao ăn Lh 0907.363775
Ngày đăng:
2019-10-21
Job Id: 
579872
Địa điểm: