tuyển gấp nữ

Tuyển gấp nữ

cần tuyển gấp nữ đi làm tại quế võ 1 ưu tiền gần đã cấu, k bị ép sản lượng tăng ca đều, quân tâm ib hoặc liện hệ: 0395024929cần tuyển gấp nữ đi làm tại quế võ 1 ưu tiền gần đã cấu, k bị ép sản lượng tăng ca đều, quân tâm ib hoặc liện hệ: 0395024929
Ngày đăng:
2020-05-23
Job Id: 
971015
Địa điểm: