Tuyển Gâp Nam/Nữ Làm Việc Tại _KCN Tam Sơn Từ...

Tuyển Gâp Nam/Nữ Làm Việc Tại _KCN Tam Sơn Từ...

Tuyển gâp Nam/Nữ làm việc tại

_KCN Tam Sơn Từ Sơn - Bắc Ninh: Công ty Hojeong

_KCN Đại ĐỒng - Bắc Ninh: Công ty Hanbo

_KCN Quế Võ 1,2-: công ty Bytech, Goertek, VDS

_Thu Nhập từ 7-9 triệu/Tháng

_Liên hệ 0392765043

Ngày đăng:
2019-10-19
Job Id: 
577671