tuyển gấp nam

Tuyển gấp nam

Tuyển gấp NAM, NỮ, cặp NAM NỮ, tuổi từ (2002-1979) đi làm ngay tại các KCNGLOBAL HANKOK (KCN ĐV1- Hà Nam)(NỮ)KMW (KCN Đồng Văn 2 - Hà Nam)(NỮ)ESSA HITECK (KCN ĐV 2 - Hà Nam)(NỮ)ANAM (KCN ĐV 4 - Hà Nam) (Cặp NAM,NỮ)KEY JIN (KCN Hoà Mạc - Hà Nam (NỮ)CRESYN (KCN Yên Phong - Bắc Ninh (NỮ)WILLTECH (KCN Quế Võ 1 - Bắc Ninh (NỮ)SUNGWOOMore (KCN Quế Võ 1 - Bắc Ninh (NỮ)ELLTECH (KCN Quế Võ 1 - Bắc Ninh (NỮ)TERATRON (KCN Khắc Niệm - BN) (NỮ)TERASEM (KCN Bình Xuyên 2 - VP (NỮ)BANGJO (KCN Bá Thiện 1 - Vĩnh Phúc (NỮ)ASTRO (KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc (NỮ)HAESUNG VINA (KCN Khai Quang - VP (NỮ)NEWONETECH (KCN Sông Công - TN (NỮ)ELNETECK (KCN Quang Minh - Hà Nội (NỮ)LAYDA… More

Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
617197