Tuyển Gấp 500 Lđ Nữ CHÍNH THỨC Và THỜI VỤ...

Tuyển Gấp 500 Lđ Nữ CHÍNH THỨC Và THỜI VỤ...

Tuyển gấp 500 lđ nữ CHÍNH THỨC và THỜI VỤ đi ngay cty bujeon—Cty k phòng sạch , k cửa từ , k soi kính ...làm ngồi , môi trường làm việc thoái mái ..k ép sản lượng -LƯƠNG CƠ BẢN : 4.180.000- PHỤ CẤP : 750.000đ- HỖ TRỢ KÍ TÚC XÁ Liên hệ : QUẢN LÍ TUYỂN DỤNG 0984206702

Ngày đăng:
2019-11-18
Job Id: 
624305