Tuyển Gấp 20 Nam Khu Công Nghiệp đại đồng Bắc...

Tuyển Gấp 20 Nam Khu Công Nghiệp đại đồng Bắc...

Tuyển gấp 20 nam khu công nghiệp đại đồng bắc ninhLcb 3.700.000 pc 800.000 Lh Hải Anh 0867568391Tuyển gấp 20 nam khu công nghiệp đại đồng bắc ninhLcb 3.700.000 pc 800.000 Lh Hải Anh 0867568391
Ngày đăng:
2019-03-26
Job Id: 
509090