TUYỂN GẤP: 02 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN ...

TUYỂN GẤP: 02 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN ...

TUYỂN GẤP: 02 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Yêu cầu: Tiếng Nhật N2 hoặc tương đương N2, -Ưu tiên TTS, DHS về nước (ko lỗi visa), ưu tiên uv đã làm pttt, hiểu biết về công việc.-Lương: >800 $ trở lên ( phụMore thuộc vào năng lực)-Thưởng: TTS XC cao...............................ib để nhận thông tingmail:tuyendung2504@gmail.com

Ngày đăng:
2019-09-06
Job Id: 
563357