Tuyển Dụng Trung Tâm Kỹ Thuật đo Lường Chất Lượng...

Tuyển Dụng Trung Tâm Kỹ Thuật đo Lường Chất Lượng...

Tuyển dụng trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3Thông tin tuyển dụng từ cựu sinh viên đang làm việc tại TT 3, Các bạn chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ kỹ thuật môi trường và công nghệ kỹ thuật hóa học có thể nộp hồ sơ ứng tuyển nhé.

Ngày đăng:
2019-10-12
Job Id: 
575169