Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

CNKT Viettel Hậu Giang
Mô tả công việc: 

- Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu phân khúc thị trường, tìm kiếm tiếp xúc khách hàng và nhà phân phối sản phẩm
- Xây dựng kế hoạch cho từng ngành hàng và tùng Cụm/đội kinh doanh chi tiết đến từng nhân viên.
- Điều hành chi tiêu các kênh bán (Kênh nội bộ và kênh CTV/ĐLBH).
- Tham gia đào tạo tính năng sản phẩm, chính sách giá cho kênh nội bộ và kênh XHH.
- Các công việc khác theo yêu cầu quản lý giao.

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Minh Tiên
Điện thoại: 
0987094570
Địa chỉ Email: 
minhtien3208@gmail.com
Ngày đăng:
2022-06-16
Job Id: 
1816933
Ngành nghề: 
Địa điểm: