Tuyển 50 NỮ độ Tuổi Từ 2001_1980 Làm...

Tuyển 50 NỮ độ Tuổi Từ 2001_1980 Làm...

Tuyển 50 NỮ độ tuổi từ 2001_1980 làm tại kcnVĨNH PHÚCKCN bình xuyên 1Ib để đc đi làm ngaySĐT 0986128190 ,,,,,,,,,,,,,0941281990

Ngày đăng:
2019-07-19
Job Id: 
548386
Địa điểm: