Tuyển 50 Nam Nữ Lm Kcn Quế Võ ...

Tuyển 50 Nam Nữ Lm Kcn Quế Võ ...

Tuyển 50 nam nữ lm kcn quế võ chính thức và thời vụcty Foxcom hồng hải .Lcb 4.500. PC 787Cty willtech. Lcb 3.900 PC 800Cty AACLcb 3.900. PC 800Tăng ca nhân hệ số.CV : lắp giáp linh kiện điện thoại, ngồi gián temp, dây sạc ,loa ,KT mạch điện tử.Lh 0382743585.Đi lm luôn.

Ngày đăng:
2019-09-19
Job Id: 
566829
Địa điểm: