Tuyển 30 Nữ đi Lm Tại KCN KHẮC NIỆM- BẮC...

Tuyển 30 Nữ đi Lm Tại KCN KHẮC NIỆM- BẮC...

Tuyển 30 Nữ đi lm tại KCN KHẮC NIỆM- BẮC NINH cty doosung teckTăng ca đều 3~4h/ ngàyTuổi 16 đến 35 .(2003 -1984)Ca ngày 238k. Đêm 278k.Chủ nhật 400k. Đêm 440kChuyên cần 300k. Thâm niên 200kThu nhập 1 tháng 7 ~9trK cửa từ k phòng sạch.Cv lm ngồi dán tape. Lắp rick. Ngồi máy smtĂn cơm 2 bữa tại cty Hỗ trợ đón và tìm trọ cho các b ở xaLhMore 0976955413

100 nữ tại KCN KHẮC NIỆM BẮC NINH cty saewon Tăng ca đều 3 4 tiếng / ngàyTuổi từ 16 đến 35 thu nhập bình quân ca ngày 230 đêm 270 10h/ngày chủ nhận 400 đêm 440Chuyên cần + thâm liên 500kThu nhập theo tháng 7_ 8 trK cửa từ k phòng sạch.Cv lm ngồi dán tape. Lắp rick. Ngồi máy smtĂn cơm 2 bữa tại cty Hỗ trợ đón và tìm trọ cho các b ở xaLh 0976955413

Ngày đăng:
2019-07-29
Job Id: 
549973
Địa điểm: