TUYỂN 200 NỮ CHÍNH THỨC CÔNG TY JAHWA KCN...

TUYỂN 200 NỮ CHÍNH THỨC CÔNG TY JAHWA KCN...

TUYỂN 200 NỮ CHÍNH THỨC

CÔNG TY JAHWA KCN KHAI QUANG-VĨNH YÊN-VĨNH PHÚC

Thu nhập : 6-8tr/tháng

SINH NĂM 2001- 1979 MANG THEO CMTND GỐC ĐI LÀM NGAY

Liên Hệ : 0333806378

Ngày đăng:
2019-10-24
Job Id: 
576374