trưởng nhóm marketing

Trưởng nhóm marketing

Catbox Việt Nam tuyển Trưởng nhóm marketing

Lương thoả thuận theo năng lực+ hoa hồng/KPI

Catbox Việt Nam tuyển Trưởng nhóm marketing

Lương thoả thuận theo năng lực+ hoa hồng/KPI

Ngày đăng:
2020-02-25
Job Id: 
790532