Trưởng nhóm Kinh doanh

Trưởng nhóm Kinh doanh

Công ty TNHH Manulife Việt Nam
Mô tả công việc: 

- Chọn lọc và tuyển dụng ứng viên;
- Định hướng phát triển sự nghiệp lâu dài cho đội nhóm;
- Hỗ trợ đào tạo huấn luyện kỹ năng cho đội nhóm;
- Thời gian làm việc linh hoạt

Liên hệ

Người liên hệ: 
Ngô Lê Quyên
Điện thoại: 
0979487768
Địa chỉ Email: 
ngolequyenth@gmail.com
Ngày đăng:
2019-05-10
Job Id: 
524483
Ngành nghề: 
Địa điểm: