TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI LẢNH ĐẠO TP CẦN THƠ ,...

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI LẢNH ĐẠO TP CẦN THƠ ,...

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI LẢNH ĐẠO TP CẦN THƠ , Q : BÌNH THỦY ĐẢNG ỦY UB VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ , P : TRÀ NÓC , BAN LÃNH ĐẠO : CÔNG TY TẬP ĐOÀN THỜI GIAN VÀNG , QUÝ ACE : GĐPQ Và TĐL , TV GTC CÁC ĐIỂM LIÊNMore KẾT KINH DOANH GOLDTIME Và QUÝ KHÁCH HÀNG GẦN XA VỀ DỰ LỄ BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG TẠI , P : TRÀ NÓC , Q : BÌNH THỦY : TP : CẦN THƠ .VÀO LÚC 14h Ngày 18 tháng 10 năm 2019 thay mặt GĐPQ : NGUYỄN THỊ MINH THUYẾT . LÊ ĐĂNG TÝ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI . Liên hệ SĐT 0913842645

Ngày đăng:
2019-10-17
Job Id: 
577025
Địa điểm: