trade marketing

Trade marketing

Thời trang Couple TX tuyển dụng nhiều vị trí:

1. RETAIL MANAGER

JD: …/truong-bo-phan-ban-le-18…

2. PRODUCER

JD: …/nhan-vien-san-xuat-tu-li…

More

3. TRADE MARKETING

JD: …/nhan-vien-trade-marketin…

------------------------------------------------

Liên hệ:

Điện thoại: 028 7306 6562

Email: tuyendung@couplegroup.com

Địa chỉ: lầu 7, tòa nhà Pico, 20 Cộng Hòa, P12, Tân Bình

Website: www.tuyendung.couplegroup.com

Ngày đăng:
2020-05-12
Job Id: 
946868