Trách Nhiệm: - Lập Kế Hoạch Tuyển Dụng, đào Tạo,...

Trách Nhiệm: - Lập Kế Hoạch Tuyển Dụng, đào Tạo,...

Trách nhiệm: - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. - Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.- Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. - Lập ngân sách nh...
Ngày đăng:
2019-03-23
Job Id: 
507487