Tiếng Trung đang Học, Vi Tính Ok, Có Kinh Nghiệm...

Tiếng Trung đang Học, Vi Tính Ok, Có Kinh Nghiệm...

Tiếng trung đang học, vi tính ok, có kinh nghiệm theo dõi đơn hàng 2 năm, muốn tìm công việc văn phòng, có CTY nào ở gần khu vực thủ dầu một, VSIP 2...cần không ạ!

Ngày đăng:
2019-03-20
Job Id: 
505966