THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ

THỰC TẬP SINH PHÁP LÝ

CÔNG TY LUẬT LONG PHAN PMT
Mô tả công việc: 

- Viết báo cáo pháp lý theo yêu cầu.
- Nghiên cứu hồ sơ, cơ sở pháp lý các vụ án dân sự (tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng thương mại, tranh chấp thừa kế...) theo hướng dẫn của Luật sư và đưa ra hướng giải quyết.
- Soạn thảo các loại đơn pháp lý theo hướng dẫn.
- Liên hệ làm việc với cơ quan nhà nước (Tòa án, Sở kế hoạch đầu tư thành phố HCM..).

Liên hệ

Người liên hệ: 
Sỹ Ngọc Thùy Trang
Điện thoại: 
0394895768
Địa chỉ Email: 
luatlongphan@gmail.com
Ngày đăng:
2019-11-04
Job Id: 
596071
Ngành nghề: 
Địa điểm: