thực tập sinh it

Thực tập sinh it

TPHCM - Tập đoàn ITL tuyển dụng Thực Tập Sinh IT (2 vị trí)
Địa điểm: Quận Tân Bình
Mô tả công việc:
Team BA
  • Tham gia lấy yêu cầu từ người dùng (Hơn 400 nhân viên công ty)
  • Xây dựng tài liệu mô tả, vẽ mockup lạiMore yêu cầu
Đánh giá mức độ tối ưu và cải tiến được vận hành Phát triển và triển khai, theo dõi trải nghiệm người dùng
Team Dev
  • Hỗ trợ phát triển hệ thống Speedlink (Hệ thống CRM, Hệ thống vận hành ECOS)
  • Học hỏi các kỹ năng coding, nghiên cứu framework (CodeIgniter, Laravel, Zend, ReactJS, ReactNative, Xamarine)
Yêu cầu:
  • Tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành có liên quan.
  • Yêu thích công nghệ, kỹ thuật lập trình, dung phần mềm để giải quyết các vấn đề khó khăn
  • … More
Ngày đăng:
2019-10-19
Job Id: 
578208