Thủ kho kiêm vật tư

Thủ kho kiêm vật tư

Công ty TNHH Công nghệ UP SERVICE
Mô tả công việc: 

- Quản lý kho phụ tùng, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
- Kiểm tra chất lượng phụ tùng, vật tư trước khi nhập, xuất và trong quá trình lưu trữ
- Sắp xếp phụ tùng, vật tư trên giá kệ theo tiêu chuẩn 5S (Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng)
- Quản lý xuất, nhập kho phụ tùng, vật tư theo yêu cầu của bộ phận sản xuất, kỹ thuật và các bộ phận khác
- Quản lý xuất, nhập kho đối với các công cụ, dụng cụ dùng chung cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Kiểm kê tồn kho định kỳ hoặc/và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc
- Lưu trữ các chứng từ xuất, nhập kho
- Theo dõi số lượng số lượng tồn kho tối thiểu, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh
- Quản lý nhà cung cấp và danh mục hàng hóa của nhà cung cấp
- Kiểm soát giá đầu vào phụ tùng, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
- Kiểm soát giá đầu vào các công cụ, dụng cụ
- Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng về phụ tùng, vật tư ô tô (theo KPI), nhà cung cấp dịch vụ gia công
- Thường xuyên kiểm tra và cập nhật giá đầu vào của phụ tùng, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng ô tô của các nhà cung cấp
- Đặt mua phụ tùng, vật tư theo Đề nghị của Kho hàng
- Điều phối phương tiện vận chuyển phụ tùng, vật tư (khi cần)

Liên hệ

Người liên hệ: 
Nguyễn Ngọc Diệp
Điện thoại: 
0985833131
Địa chỉ Email: 
diepnn@upauto.vn
Ngày đăng:
2019-07-20
Job Id: 
548599