Thông Báo! Minh Thi Tạm Thời Ko Cài Phê Duyệt...

Thông Báo! Minh Thi Tạm Thời Ko Cài Phê Duyệt...

Thông báo! Minh Thi tạm thời ko cài phê duyệt các nhóm tuyển dụng và các nhóm khác ...nên mn cứ đăng thoải mái nhé.Nhưng tuyệt đối không đăng các tin linh tinh nha Trân trọng!!! MINH THI.

Ngày đăng:
2019-10-05
Job Id: 
573105
Địa điểm: