thợ hàn

Thợ hàn

Tuyển Gấp: THỢ HÀN

Làm việc trong môi trường nhà máy ổn định + Lương cạnh tranh + phúc lợi đầy đủ theo quy định

(Q. Sơn Trà)

Tuyển Gấp: THỢ HÀN

Làm việc trong môi trường nhà máy ổn định + Lương cạnh tranh + phúc lợi đầy đủ theo quy định

(Q. Sơn Trà)

Ngày đăng:
2019-10-18
Job Id: 
577865