thợ gội

Thợ gội

[Hà Nội] Cần tuyển thợ gội, yếu được đào tạo, học việc nguyên lương, môi trường thoải máiThu nhập 8-10 triệu/tháng, qtam ib mình[Hà Nội] Cần tuyển thợ gội, yếu được đào tạo, học việc nguyên lương, môi trường thoải máiThu nhập 8-10 triệu/tháng, qtam ib mình
Ngày đăng:
2022-11-24
Job Id: 
1881159
Địa điểm: