thợ cơ khí

Thợ cơ khí

Cần gấp thợ cơ khí sắt inox mái tôn nhômLương250-300/8 tiếng Ai làm ib hoăc để lại sdt minh lh

Ngày đăng:
2019-11-20
Job Id: 
628695