thợ chính

Thợ chính

Mình cần ket hợp 2 ban thợ chính giỏi chuyền nam nữ ( giỏi cả quá chất )

hoặc chuyền nam giỏi cả quá. Chat ( Uốn nhuộm nam )

Mong muốn cắt đẹp Hoá chất Làm ồn các màu va uốn thời trang 

tại Bãi Cháy Hạ Long ngay chỗ vui chơi quôc tế sunwuold-vįnh Hạ Long - tuần châu

Còn bạn nào chưa tìm được chỗ làm ổn định mời Và liên hệ trực tiếp giúp mình nhéCần một thợ phụ gội đầu Mátssage mặt vai gáy tốt phụ tóc ... cần thợlàm nair .( mong)

Za lô (038) 6822 382

lương thoa thuan Đáp ứng được yêu cầu bạn

Ngày đăng:
2022-11-24
Job Id: 
1881164