thợ chính

Thợ chính

TUYỂN THỢ CHÍNH CƠ KHÍ làm nhôm sắtbao ăn bao ở YÊN XÁ HÀ NỘILƯƠNG 8-13Tr Gọi 0866066948TUYỂN THỢ CHÍNH CƠ KHÍ làm nhôm sắtbao ăn bao ở YÊN XÁ HÀ NỘILƯƠNG 8-13Tr Gọi 0866066948
Ngày đăng:
2019-10-22
Job Id: 
580545