Tháng 10 Nhận Thêm 5 Hồ Sơ Từ 18-45 Tuổi...

Tháng 10 Nhận Thêm 5 Hồ Sơ Từ 18-45 Tuổi...

Tháng 10 nhận thêm 5 hồ sơ từ 18-45 tuổi đi Sing lương hấp dẫn nhé. Nhất là những bác bhp ở Đài biết tiếng Trung rồi thì xuất cảnh ngay trong 3 tuần. Liên hệ. Fb/zalo. 0965906830

Ngày đăng:
2019-10-09
Job Id: 
574306