THĂM HỎI. ...

THĂM HỎI. ...

THĂM HỎI.

Ngày 22/1/2020 (nhằm 28 tết), Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đến thăm hỏi gia đình thân nhân của 3 CBCS CA hy sinh ngày 9/1/2020 tại Đồng Tâm.

TrungMore tướng đã trao cho gia đình thân nhân 3 liệt sĩ : Mỗi gia đình 1,3 tỉ VNĐ, tổng số tiền thăm các gia đình liệt sĩ là gần 4 tỉ VNĐ.

Số tiền trên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã vận động từ mỗi CBCS một ngày lương ủng hộ chia sẻ với gia đình và thân nhân liệt sĩ.

Việc làm của CBCS CSCĐ rất ý nghĩa, kịp động viên thân nhân các liệt sĩ, ấm áp trong dịp xuân về./.

#HatLua

Ngày đăng:
2020-01-25
Job Id: 
735205