tài xế xe tải

Tài xế xe tải

Cần tuyển 8 tài xế xe tải chạy nội tỉnh Bình Phước lương trung bình 10-15 triệu. 8 phụ kho, lương 6-13trCần tuyển 8 tài xế xe tải chạy nội tỉnh Bình Phước lương trung bình 10-15 triệu. 8 phụ kho, lương 6-13tr
Ngày đăng:
2019-12-02
Job Id: 
648243