tài xế xe giao hàng bằng c

Tài xế xe giao hàng bằng c

----- TUYỂN DỤNG------CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG SÓNG THẦN BÌNH DƯƠNG IDC TUYỂN GẤP NHÂN SỰ.... ĐỢT 2 TÀI XẾ XE TẢI .. YÊU CẦU BẰNG C TRỞ LÊN NAM THEO XE GIAO HÀNG.10 NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 20 NGƯỜI BẢOMore VỆ 5 NGƯỜI KẾ TOÁN KIỂM KÊ 2 NGƯỜI LÁI XE NÂNG 5 NGƯỜI THỜI GIAN LÀM VIỆC 8 TIẾNG . TÙY TH inEO TỪNG BỘ PHẬN . LƯƠNG THU NHẬP TỪ 9_12. TRIỆU TRỞ LÊN( PHÁT LƯƠNG 15_30 HÀNG THÁNG) TĂNG CA TÍNH 1×5 NGÀY LỄ TẾT ×3NGHỈ CHỦ NHẬT= 26 CÔNG/THÁNG CÔNG TY BAO ĂN Ở .... Hồ sơ .. một chứng minh thư gốc và 2 tấm hình 3×4 một sổ hộ khẩu phô tô không cần công chứng..... LH TRỰC TIẾ IB HOẶC ZALO..ANH HOÀNG .QLNS ...0392787120..ANH Tiến Đạt

Ngày đăng:
2021-06-01
Job Id: 
1528021