tài xế xe cuốc dấu c

Tài xế xe cuốc dấu c

CTY BÊ TÔNG GIAO LONG CẦN TUYỂN:- 2 TÀI XẾ DẤU C

- 1 TÀI XẾ XE CUỐC

- 1 NHÂN VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNGĐT 0275 3611111

Ngày đăng:
2019-08-02
Job Id: 
552788
Địa điểm: