Shop Cần Tuyển Nữ Có Kn Bán Hàng Thời Trang...

Shop Cần Tuyển Nữ Có Kn Bán Hàng Thời Trang...

Shop cần tuyển nữ có kn bán hàng thời trang ca tối 17h-22h30 :lươg3tr+bao ăn+thưởng lễ tết Note:ko tuyển thời vụ0936679788Shop cần tuyển nữ có kn bán hàng thời trang ca tối 17h-22h30 :lươg3tr+bao ăn+thưởng lễ tết Note:ko tuyển thời vụ0936679788
Ngày đăng:
2019-10-09
Job Id: 
574368
Địa điểm: