Senior Developer tại Đà Nẵng

Senior Developer tại Đà Nẵng

Rikai Technology
Mô tả công việc: 

🌻 Lập trình và phát triển ứng dụng web, web service hoặc mobile app… theo yêu cầu của khách hàng.
🌻 Phụ trách front end, back end, database cho từng màn hình, chức năng của hệ thống theo sự phân công của leader dự án.
🌻 Nghiên cứu và đề xuất những kỹ thuật mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
🌻 Hỗ trợ, tư vấn những vấn đề liên quan đến kỹ thuật cho trưởng dự án.
🌻 Báo cáo công việc trực tiếp cho Leader/PM

Liên hệ

Người liên hệ: 
Luat Nguyen
Điện thoại: 
0905657077
Địa chỉ Email: 
tuyendung@rikai.technology
Ngày đăng:
2020-03-25
Job Id: 
857300
Ngành nghề: 
Địa điểm: